Ivareta – pårørende berørt av rus

Ivareta – Pårørende berørt av rus har i lang tid jobbet for pårørende til personer med rusmiddelproblemer. Dette i form av arbeid for å bedre pårørendes rettigheter, vilkår og hverdag. Vi har i årevis jobbet med tiltak utformet av og for gruppen. Tilbud som Pårørendetelefonen 800 40 567, selvhjelpsgrupper, samtalegrupper og gruppe for unge pårørende er noen av tilbudene som organisasjonen har for pårørende. Organisasjonen jobber også for etterlatte etter narkotikadød. Som medlemsorganisasjon har vi tett og jevn kontakt med medlemmer, frivillige og ildsjeler som drifter lokale initiativ og som driver lokal påvirkning, samt lokale samarbeid.

Dette samarbeidet med Organisasjonhjelpen gir vår organisasjon mulighet til å utvikle nye tilbud, samt følge opp prosjekter og pårørenderettet aktivitet.

Les mer om oss på www.ivareta.no

Hilsen fra Ivareta sentralt