Landsforeningen Uventet Barnedød

Landsforeningen uventet barnedød (LUB) er svært takknemmelig for norske bedrifters bidrag til vårt arbeid gjennom støttekjøp fra Organisasjonshjelpen. Denne støtten gjør det mulig for oss å drive prosjekter og tiltak der det overordnete målet er å forebygge dødsfall blant barn i svangerskapet, i forbindelse med fødsel og i sped- og småbarnsalder.

Forskning og tiltak som vår informasjonskampanje ”denne siden opp” gir resultater. Forekomsten av krybbedød er nå redusert med ca 90 %! Vi ser også at antallet dødfødsler blir stadig lavere.
Også sorgstøttetiltak overfor familier som har mistet et kjært barn har vært mulig takket være næringslivets støtte gjennom Organisasjonshjelpen. Målet med dette arbeidet er å bidra til at familier skal finne tilbake til en ny og meningsfull hverdag etter å ha opplevd den største krise som kan ramme en.

I over 15 år har vårt samarbeid med Organisasjonshjelpen vært en viktig suksessfaktor for å sikre næringslivets støtte til dette arbeidet. Samlet har norske bedrifter bidratt med ca 5 millioner kroner til LUBs aktiviteter gjennom Organisasjonshjelpen. Gjennom støttekjøp av kaffe, kaker og kontorrekvisita fra Organisasjonshjelpen kan din bedrift bidra til LUBs livreddende arbeid.
Besøk gjerne våre nettsider for mer informasjon om LUBs virksomhet. Les mer på www.lub.no

Med vennlig hilsen

Trond Mathiesen

Generalsekretær